Årslev Fælled

I Årslev 8 km vest for Rådhuspladsen i Aarhus vil vi skabe et grønt åndehul for Aarhus.

Ved at genopbygge naturen og transformere nuværende produktionsmarker til en smuk og autentisk fælled, kan vi udvikle Årslev og sikre en rekreativ udvikling af storbyen Aarhus. Udviklingen af Årslev vil ske i etaper og basere sig på områdets natur, kvaliteter, kultur og igangværende aktiviteter, for at skabe en organisk udvikling over en længere årrække.

Byens åndehul

Årslev Fælled skal være beboernes ”åndehul”. Herudover vil vi også udvikle arealerne og mulighederne langs Brabrandstien ved Årslev Engsø, så de bliver endnu mere attraktive at besøge og bruge for hele byen. Der bliver brug for åndehuller og naturlige udfoldelsesmuligheder i en fremtid, hvor Aarhus bymidte vækster kraftigt. Byens folk kan cykle til Årslev via Brabrandstien (eller tage letbanen i fremtiden) og dyrke fælleshaver, bo på deltid i den skønneste natur og være en del af fællesskabet i det eksisterende Årslev. Mulighederne er mange, men vigtigst er, at mulighederne er for alle.

Værdibaseret udvikling

Natur, mangfoldighed, mobilitet og fællesskab er kerneværdierne i Årslev Fælled. Man kan leve et sundt liv i pagt med naturen og sine medmennesker, hvor faktorer som alder og indkomst ikke skal afgøre, hvor man kan slå sig ned. De unge børnefamilier vil således kunne få boliger, der både kan give byens og naturens herligheder.
Vi vil skabe forskellige boligformer i forskellige prisklasser i fremtidens Årslev, så vi sikrer diversitet i sammensætningen.

Påtrængt udvikling og enormt potentiale

Der er ikke tale om at bebygge den smukke natur ned til søen. Tværtimod vil vi skabe mere af denne natur med mere skov og søer, hvor Årslev lige nu trænger til naturopretning. Vi har samlet en række områder (med forskellige ejerskaber), som tilsammen kan udvikles fra at være en gold mark til at blive et område med skov, søer, moser, engkarakter osv. Vi vil tilpasse boligtyperne til naturen og ikke omvendt.

Planstrategien for Aarhus

Boligudviklingen vil støtte op om planstrategien for Aarhus, så projektet bidrager til byens udvikling. Årslev er i forvejen en levende by, hvor nye boformer, deleordninger, bæredygtig omstilling og meget andet kan prøves af længe inden, der bygges. Og vi er allerede i gang. Det vil sikre en både relevant og forankret udvikling, der virker. Vi ser udviklingen i Årslev som en hjælp og et supplement til realiseringen af den foreslåede planstrategi.

Bæredygtighed og deleøkonomi

Modellen indeholder bæredygtighed, begrønning, boost af biodiversitet, nye måder at håndtere spildevand og reducering af CO2-belastning, nye transportformer og -vaner, fællesskab og deleøkonomi, kulturelle aktiviteter og meget andet.
Vi vil ganske enkelt skabe et fantastisk sted at leve og bo, og vi vil gøre det endnu mere attraktivt at besøge Årslev Engsø ved at lave flere offentligt tilgængelige faciliteter langs stien og ved søen, hvor folk i forvejen kommer. Vi vil blandt andet lave grillsteder ved søen, shelters, frit tilgængelige crossfit-faciliteter, muligheder for arrangementer, broer ud i søen, kajak-muligheder og meget andet.

Projektet ”Årslev Fælled” vil også kunne fungere som model for fremtidig udvikling af bysamfundene på "kanten af Aarhus”.

Også små deltidsboliger for byens familier

Vi foreslår også, at der skabes en ny boligtype, som fusionerer det bedste fra kolonihavehusene og sommerhusene. Folk, der bor på lidt plads og uden adgang til have og vild natur, kan have en deltidsbolig i Årslev Fælled. Der er tale om mindre og tætbyggede boliger, som ikke har egen have – de er nemlig en del af fælleden, hvor man træder direkte ud i den fælles natur.

Familien kan tage letbanen eller cyklen ad Brabrandstien og nå deres fælledhus på 20 minutter. Der går også 5 busser i timen, og turen tager kun 20 minutter.

Naturoplevelser

Fælleden skal være den levende natur, som omfavner al udfoldelse. Her kan børnene grave regnorme op, klatre i træer, sove i shelters, bade i søer, opleve 200 fugle-arter, måske fiske, sætte drager op og alle kan søge fred, rekreation og inspiration og nyde livet. Vi vil skabe fantastiske legepladser, søbad, cykelruter, træningsfaciliteter i naturen, hundelufter-ruter, kulturfaciliteter, fælleshuse og meget andet.

Årslev Fælled kan give Aarhus en ekstra lunge, langs kyststrækningen ind i landet (Aarhus Ådal), som i fremtiden kan vise sig at blive vital for byen og fortætningsstrategien for Aarhus.

Dialog med Aarhus Kommune om realisering

Derfor vil vi arbejde for at starte en dialog op med Aarhus Kommune om realiseringen af dette projekt i et samarbejde mellem lokale folk fra Årslev, nogle af byens bedste byudviklere, Aarhus Kommune, developers og andre interesserede.

Udviklingsteamet er: Kim Bisgaard, beboer i Årslev og direktør i Culture & Business by Innovation Lab og SLETH A/S, Søren Leth i samarbejde med en række jordejere og beboere i Årslev.

Forslag til planlægning af letbane fra Aarhus Ø til Brabrand

En ny terminal og letbanens endestation(-er) bør ses i sammenhæng med den regionale banetrafik særligt den nye regionalbane til Silkeborg, pendlertrafikken ind og ud af byen, samt understøtning af lokal- områderne omkring kommende letbanestop.

Læs mere om vores betragtninger vedrørende letbanens etape 2 Klik her

Årslev fakta

Skoler og institutioner

Skole: Brabrand 2,5 km, Harlev 5,5 km

Børnehave/vuggestue: Byleddet+Søstjernen 1,5 km (renoveres 2016)
(Der vil blive bygget nye institutioner i Årslev, hvis projektet realiseres)

Afstand til

Aarhus Centrum: 8,5 km

Motorvej: 0,5 km (afkørsel vest)

Brabrand: 1,5 km. Brabrand er en veletableret forstad til Aarhus med 22.000 indbyggere, servicefunktioner, handelsliv, fritidstilbud mm.

Offentlig transport

5-6 busser i timen mellem Årslev og centrum

Kommende letbanestation i Brabrand (etape 2)

Bil transport

Aarhus centrum 13 min (normal), rushhour 20-25 min

Silkeborg centrum 25 min

Horsens centrum 30 min

Skanderborg 17 min

Randers 30 min

Lufthavn i Tirstrup 30 min

Indkøbsmuligheder

Supermarked 1,5 - 3 km (Netto, Rema)

Bilka i Tilst 5 km (elgiganten, McD, Jysk, Bauhaus og meget mere)

Fritidsinteresser

Naturen ved Engsøen med mere end 200 fuglearter

Brabrandsti til løb, cykling, gå ture

Rideforening i Årslev

Lang række tilbud i Brabrand (1,5-3 km)

Brabrand/Årslev kulturhus, Gasværket (1,5 km)

Fællesgartneri i Årslev. Drivhuse + friland

Lyngbygaard Golfklub 4 km

Aarhus Aadal Golf Club 5,5 km

Svømmehal 5 km

Storcenter City Vest 4,5 km

Årslev Fælled i fremtiden

Med projektet Årslev Fælled arbejder vi for:

Naturgenopretning

Mere skov

Flere søer og moser

Mere tilgængelig natur

Crossfit stationer ved Brabrandstien

Eventplads i Årslev

Fælleshuse til beboerne i Årslev

Shelters tæt ved Engsøen

Bro ud i Engsøen

Muligheder for kajak- og kanosejlads

Udsigtstårne

Bedre vilkår for lystfiskeri

Nye cykelruter, hundelufterruter osv.